January 22, 2009

Kapaligiran

Ang ating kapaligiran ay biyaya ng Diyos
Ating pagyamanin at mahalin nang lubos
Ingatan natin baka ito’y maubos
Dahil baka sa huli tayo’y maging kapos.

Iwasang magputol ng puno sa gubat
Huwag magtapon ng basura sa ilog o dagat
Maglinis palagi na siyang nararapat
Ating bigyang suportang lubos at sapat.

Oh, kapaligiran kay rikit mong panoorin
Simoy ng hangi’y kay sarap langhapin
Tinig ng ibo’y kay tamis dinggin
Kasabay ng tubig na kay lamig sisirin.

Kaya mahal kong kababayan
Ating igalang at huwag hayaan
Kapaligiran nating ubod ng yaman
Tungo sa ikauunlad n gating bayan.

by Rosalyn Jaballa, II-Hope

No comments:

Post a Comment