January 22, 2009

Aking Aklat

Ang aking aklat ay napakahalaga
Binabalot ko pa ito ng pangangalaga
Inaalagaan ko ito ng may paghanga
Dahil aral dito ay kumukuha.
Maraming bagay akong natutunan
Kapag binasa ito at pinagyaman
Marami akong matutuklasan
Na hinding-hindi ko malilimutan.

by Dianna Raquel Fabian, II-Hope

No comments:

Post a Comment